PUHETERAPIASTA

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta joka sisältää:

  • Tutkimukset
  • Kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
  • Yksilö - ja/tai ryhmäterapian
  • Vanhempien, omaisten ja lähiyhteisön ohjauksen ja konsultoinnin
  • Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
  • Kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen

bigstock-question-mark-47692216.jpg

puheterapia_kuva_60mm.png


Puheterapian tavoitteena on kuntouttaa asiakkaalle mahdollisimman hyvä toiminta - ja kommunikaatiokyky jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään. Puheterapian keskeisenä lähtökohtana on hyvän ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaan ja puheterapeutin välille. Toimiva vuorovaikutus on puheterapeutin merkittävä työväline. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka perustuu laajempaan asiakkaasta tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan.

Monissa häiriöissä kuntoutus on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.