TYÖNOHJAUKSESTA

bigstock--d-small-people--found-puzzle-18312887.jpgTyönohjaus on oman työn, työn rakenteiden, johtajuuden ja työtunteiden tutkimista. Menetelmänä on luottamuksellinen keskustelu ja esille tulleiden asioiden reflektointi yhdessä.

Työnohjauksen tavoitteina on tukea ja edistää työntekijän henkisiä voimavaroja, auttaa kohtaamaan uudistuksia, muutoksia ja ongelmatilanteita siten että ne eivät muodosta pitkäaikaisia haittoja tai esteitä työntekemiselle.

bigstock--d-small-people--team-with-th-35089196.jpg

tyonohjaus_kuva_50mm.png

bigstock--d-person-with-an-important-pa-42057550.jpg

Työnohjaus edistää yhteisön sisäistä vuorovaikutusta, kommunikaatiotaitoja ja työtilanteista oppimista ja vie tätä kautta työyhteisöä kohti yhteisöllisempää toimintatapaa. Työnohjaus on pitkäjänteinen muuttumis- kehittymis- ja oppimisprosessi johon sekä ohjaaja että ohjattava sitoutuvat. Työnohjaus perustuu kirjalliseen sopimukseen johon tavoitteet kirjataan.